L’INSTITUT

Col·labora

10.06.2020, Barcelona Institut de Recerca Hospital de Sant Pau en temps de Covid19. foto: Jordi Play

Tots els particulars, entitats o empreses podeu donar suport a la recerca i la innovació de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Les aportacions rebudes, aniran destinades de manera genèrica als projectes i activitats de recerca de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i compten amb beneficis fiscals.

Podeu fer la vostra donació per transferència a:

Caixabank

I ara també fent un bizum per a ONG!

Moltes gràcies per la vostra donació!


Els 10 de Les Franqueses reuneix  5.000€ més per a la recerca contra el càncer de ronyó que s’afegeixen als prop de 55.000 de les 9 edicions anteriors.

IMATGE XEC 5000 EUR LES FRANQUESES

Moltes gràcies @a4elkm @lesfrnqueses per la donació de 5.000 € per a la recerca contra el càncer de ronyó del grup d’oncologia clínica a l’#IIBSantPau En 10 edicions, la cursa popular ha aconseguit recaptar gairebé 60.000 euros solidaris destinats íntegrament a la investigació.

La cursa popular va reunir 331 atletes, que suposa un lleu descens respecte a l’anterior edició quan es va arribar al mig miler de participants. Tot i això, l’organització de la prova atlètica va aconseguir recaptar 5.000 euros solidaris, que s’enviaran a la Fundació Privada Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau per la investigació del càncer de ronyó. En deu edicions, la cursa popular ha aconseguit recaptar uns 60.000 euros solidaris.


RÖS’S fa entrega del segon xec per valor de 3.100 € a l’Institut de Recerca

ENTREGA XEC #2 ROS'S - IR_HORIZONTAL

La Sra. Rebeca Bárcena, Directora Comercial de RÖS’S, va fer entrega al nostre director científic, el Dr. Jordi Surrallés, del segon xec per valor de 3.100 € destinats a finançar la investigació que duem a terme a l’IR. Amb aquesta segona aportació, RÖS’S consolida el seu compromís amb la recerca d’excel·lència duta a terme per el nostre institut, a més d’aportar un nou valor a les accions en Responsabilitat Social Corporativa.


Informació sobre la recollida de dades amb finalitat fiscals i informatives

Els donatius efectuats a l’entitat estan subjectes als beneficis establerts a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge i la Llei 27/2014, de l’Impost sobre Societats. Les donacions rebudes a la Fundació podran gaudir de les deduccions previstes a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i a l’Impost sobre societats. A aquests efectes la Fundació emetrà el corresponent certificat acreditant la donació efectuada.
Amb subjecció a la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, les seves dades s’incorporaran a un fitxer automatitzat titularitat de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb la finalitat de confeccionar i remetre-li al domicili indicat el certificat fiscal referent a la seva donació, i amb la finalitat que l’entitat esmentada pugui tenir coneixement de les persones que fan donacions i li pugui remetre la informació sobre la mateixa i les activitats que du a terme. Vostè declara sota la seva responsabilitat que les dades indicades són certes, correctes, actualitzades i que li pertanyen. Conforme a la Llei de protecció de dades, vostè podrà exercir en qualsevol moment el dret d’accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades i d’oposar-se al seu tractament, adreçant-se per correu electrònic a donatiusiib@santpau.cat.

Darrera actualització: 29 de novembre de 2022

This site is registered on wpml.org as a development site.

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques analítiques. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Més informació